Menüü

Juhi roll on hoida tiimi positiivset võitlusvaimu

Käisin Veiko Valkiaineni palvel nädala jagu tagasi rääkimas juhtimispõhimõtetest ja üks-ühele vestluste rollist inimeste motivatsiooni tõstmisel. Tundub, et teema on üha aktuaalsem selgete eesmärkide seadmise ja meeskonnavaimu hoidmise ehk kokkuvõttes kogu ettevõtte tulemuslikkuse vaatest.

Kalev Reiljan, juhatuse liige 

Esmalt kordan üle teada tõe, et ettevõtte kõige suurem väärtus on inimesed. Tänapäeval on enamik ettevõtteid ühel või teisel viisil teenindusärid, kus suurem osa tulemustest sõltub nendes ettevõtetes töötavatest inimestest. Inimestesse tuleb panustada ja neid toetada. Nii kasvab usaldus igapäeva töö tegemises, meeskonna omavahelises suhtluses ning ka klientidele pakutavates teenustes ja kliente teenindades.

Usaldus on kahtlemata mitmetahuline. Kui räägime hetkel usaldusest inimsuhete kontekstis, siis mõtlen usaldust juhi ja meeskonna ning ka kogu ettevõtte töötajate vahel. Usalduse olemasolul on inimesed julgemad, altimad võtma vastutust, töötama pühendunumalt.

Peamisi viise usalduse loomiseks on 1:1 vestlus, ehk vestlus inimeste vahel. Seda mitmel eesmärgil ja põhjusel. Esiteks on vestlus peamiseks mooduseks, kuidas inimest päriselt tundma õppida, saada aru tema väärtustest ja motivatsioonist. Kui ma ei tunne teist inimest, siis mul on ka raske teda usaldada. Teise inimese tundma õppimine on fundamentaalne.

Teiseks annab vestlus võimaluse ka enda väärtuseid ja arusaamu selgitada ning ootusi edasi anda. See lihtsustab samaaegselt ka juhipoolsete eesmärkide seadmist ja ülesannete argumenteerimist. Inimesed peavad aru saama, mis põhimõtetega ja milliste eesmärkide nimel töötatakse.

Oluline on ka enda jaoks mõtestada, mille järgi hinnata 1:1 vestluse tulemuslikkust. Juhi esmane roll on suunata inimest arengule, märgata tema pingutusi ja potentsiaali. Seega on hea vestluse mõõdupuu, millise tunde ja tegutsemistahtega kohtumine lõppeb. Vestluste eesmärk on tõsta tiimiliiget kõrgemale, tõsta tema väärtust. Ükskõik millise vestluse puhul püüan jälgida seda, et minu vestluskaaslase mentaalne olek, emotsionaalne seisund oleks peale vestlust parem kui see oli enne vestlust.

Selline inimlik lähenemine on minu jaoks väga oluline ja peaks iga vestlusega kaasas käima. Tööalases kontekstis on ka võitva tiimi motiiv minu jaoks hästi oluline. Tuleb otsida ja märgata võite, mida me oleme saavutanud. Siin võib olla tegemist individuaalse võiduga, ta võib olla seotud positiivse tagasisidega sellele konkreetsele tiimiliikmele või siis puudutada laiemalt tiimi mingeid edusamme. Ma püüan positiivseid nüansse ka vestluses kindlasti välja tuua, neid vestluse sisse sõlmida.

Võitude ja positiivsete tulemuste esiletoomine on oluline selleks, et hoida tiimi head võitlusvaimu kõrgel. Juhi töö kvaliteeti näitab, milline on meeskonna võitlusvaim ja tegutsemistahe. Kui ma juhina ei suuda oma tiimile võitvat tunnet süstida, siis ei ole ma oma tööd hästi teinud.

Vestluse podcast on üleval Valkianen Konsultatsioonide veebis:

http://www.valkiainen.ee/blogi/kalev-reiljan-1-1-vestluste-eesmark-on-tosta-tiimiliiget-korgemale-tosta-tema-vaartust?fbclid=IwAR2nDIGdVV-UNbna_Cw4rwjkHq3BNSVEU2hCEPpjgOah_HJ6sYReBuYliGI

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555