Menüü

Keeruline aeg paneb teisiti mõtlema

Sellist aasta lõppu ja energia hinda ei oodanud meist keegi. Võib vaid ette kujutada, kui keeruline võib olla praegu peredel kodukuludega toime tulla või ettevõtetel järgmiseks aastaks plaane paika panna. Sama on ka meil – mitte ükski energiat müüv või vahendav ettevõte pole sedavõrd kõrgest ja kõikuvast hinnast huvitatud.

Oisu biogaasijaam 

Mida saan teile kui klientidele järgmiseks aastaks lubada? Mul on kolm sõnumit:

  • Eesti Gaas pingutab maksimaalselt, et pakkuda võimalikult madalat hinda
  • Jätkame kontserni kiiret kasvu ja mitmekesistame oma pakkumist
  • Maagaasi positsioon üleminekukütusena püsib endiselt kindel

Maagaasi hind Eesti Gaasi kodukliendile püsis kolm aastat stabiilne, kuid sarnaselt teiste kütustega on gaasi maailmaturu hind ennaktempos üles rühkinud ning nagu kõik gaasimüüjad oleme pidanud aasta teises pooles kodukliendi müügihinda mitu korda tõstma. Sel sügisel on olnud päevi, kus gaasi turuhind kerkis ainuüksi päeva jooksul kümme protsenti ja nii mitu päeva järjest, ammu on löödud ka kümnendi rekordtase. Sellest hoolimata pakub Eesti Gaas praegu kliendile kõige paremat hinda ning selle püüdluse võtame kaasa ka järgmisse aastasse.

Maagaasi maailmaturu hinna edasist suunda saab prognoosida täna sõlmitavate tulevikutehingute abil ja need olukorra stabiliseerumist praegu veel ei ennusta. Hinda surub ülespoole tunnetus, et gaas on defitsiitne. Nõudlus on kasvanud ja lisaks on olnud tarneraskusi. Olukord võiks paraneda siis, kui tulevad selged märgid gaasi nõudluse vähenemisest ja on näha gaasi (LNG) ülejääki. Hinna kõikumised aga on tulnud ja tõenäoliselt jäävad turule.

Elenger LNG punkrilaev Optimus 

Energia üldist hinnataset saavad kasvava energiavajaduse juures alla tuua uued keskkonnasäästlikud tootmisvõimsused ja säästlikum tarbimine. Ka meie investeerime uutesse tehnoloogiatesse ja jätkame oma pakkumise mitmekesistamist – oleme juba toonud ja toome edaspidi turule uusi kütuseid ja megavatte. Oleme aidanud järgmisele tasemele viia rohegaasi arendamise ning lansseerinud Eestis kütusena veeldatud maagaasi LNG. Lisaks eelmisel aastal käivitunud Vinni ja Ilmatsalu rohegaasi jaamadele alustas sel suvel tööd Oisu jaam. Rohegaas on otsast lõpuni kohalik kütus ja selle kasutamisele võiks üle minna nii ühistransport kui linnade vaheline kaubavedu. Läänemerel aitab rohepööret teha meie poolt tellitud ja novembris tööd alustanud Eesti esimene gaasitanker Optimus. Niisamuti nagu rohegaas maal on LNG merel täna tegelikkuseks saanud tulevikukütus.

Näeme laiemalt, et gaasi kasutus ja tähtsus lähiaastatel koos energiavajadusega piirkonnas kasvab – maagaasil katlamajades ja tööstustes ning LNG-l ja kohalikul rohegaasil maa- ja meretranspordis. Maagaas on uute lahenduste ja tehnoloogiate ootuses üleminekukütusena kõige konkurentsivõimelisem – seda nii hinna kui kasutusmugavuse osas.

Ettevõttena jätkame kiiret kasvu – oleme tõusnud piirkonna üheks kõige kiiremini kasvavaks energiafirmaks. Kasv on tulnud nii naaberturgudele laienemisest kui uutest tegevusvaldkondadest. Soomes oleme vaid paari aastaga saavutanud arvestatava turuosa  maagaasi müügis ning LNG kompetentsis tõusnud piirkonnas liidriks. Lõppeval aastal tunnustas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda meid Eesti kõige konkurentsivõimelisema suurettevõtte tiitliga.Eesti Gaas AS on 2021. aasta konkurentsivõimelisim suurettevõte.

Tänan siiralt kõiki meie kliente koostöö ja usalduse eest, ka praegusel keerulisel ajal. Rahulikke saabuvaid jõule ja head 2022!

 

Ants Noot

Eesti Gaasi juhatuse esimees

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555