Menüü

Maagaas oli, on ja jääb, kuid muutub.
Nii ka Eestis.

2022.a algus on olnud Euroopa ja maailma jaoks raputavalt traagiline ning sellega kaasnevad muutused energiamajanduses tulevad pöördelised. Maagaas jääb Euroopas oluliseks üleminekukütuseks, aga muutub – mitmekesisemaks (uued tarneallikad), mobiilsemaks (LNG) ja rohelisemaks (biometaan).

Oisu rohegaasijaam 

Näeme ka meie piirkonnas gaasil jätkuvalt rolli katlamajades ja tööstustes ning LNG-l ja kohalikul rohegaasil maa- ja meretranspordis. Maagaas on uute taastuvenergia lahenduste ja tehnoloogiate ootuses mõistlik ja realistlik kütus – seda nii puhtuse kui kasutusmugavuse, paindlikkuse osas.

Meie piirkonda on vaja teist suurt LNG terminali lisaks Klaipeda omale. Vaja on seda nii riigil kui tarbijal – Eesti riigile tähendab see energiajulgeolekut ja tarbijale tarnekindlust. Eesti kõrval kataks see ära ka Soome ja Läti gaasivajadused.

Lisaks LNG terminali rajamisele võiks olemasolevate rohegaasijaamade arvu mitmekordistada. Täielikult kohalikule kütusele rohegaasile saaks üle viia kogu ühistranspordi ja muuta see täielikult kliimaneutraalseks.

Eesti Gaas on oma äriportfelli mitmekesistanud juba mitmeid aastaid. Oleme välja arendanud LNG püsitarne ja punkerdamise võimekuse. Hakkasime esimesena Eestis pakkuma oma tanklates maagaasi taastuvversiooni, kodumaist päritolu rohegaasi, mida meie sõsarfirma toodab praegu juba kolmes biojaamas. Tegutseme mitmendat aastat päikseenergiavaldkonnas, ehitades parke nii omatootmiseks kui klientidele.

Me töötame aktiivselt gaasi tarneallikate mitmekesistamise kallal, jätkame laienemist ja taastuvenergia portfelli kasvatamist. Arvestades Eesti ja EL-i rohe-eesmärke, näeme võimalusi nii päikese- kui tuuleenergias, samuti rohegaasi valdkonnas. Eesti Gaas ei ole enam ainult „Eesti“ ning ainult „gaas“. Meist on saanud mitmekülgse tootevalikuga piirkonna üks kiiremini arenev energiafirma.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555