Menüü

Võrguettevõtjate loidus pidurdab päikeseenergia kasutuselevõttu

Kui vaadata globaalseid muutujaid ja ka Eesti arengusuundi, siis võib öelda, et keskkonnasõbralikud valikud on muutunud üha olulisemaks ning nõudlus põlevkivile alternatiivsete energiatootmise lahenduste järele järsult kasvav. Märk sellest on ka fakt, et poole aastaga on Eesti Gaas päikesepaneelidega katnud juba ligi viis tuhat ruutmeetrit katuseid või haljasala.

Ettevõtjate huvi lisakuludeta päikeseenergiajaama püstipanemise vastu on suur, sest majanduslik tasuvus on kiire ja riskivaba. Kliendile rajatakse tasuta päikesejaam, mille toodang müüakse kliendile, kes säästab omakorda võrgutasude arvelt. Lahendused võimaldavad ettevõtetel katta keskmiselt 40% koguenergia vajadusest. Päikesepaneelid

Tänaseks oleme lepingud sõlminud juba ligi paarikümne ettevõttega. Paraku ei ole kõik nii roosiline. Tõrvatilgaks selle trendi võimendamisel ning lahenduste kiiremal kasutuselevõtul on kahjuks võrguettevõtjate ja ametite asjaajamise aeglus. Kui meie suudame energialahenduse projekteerimise ja ehituse lõpetada sisuliselt kuu ajaga, siis tarbijate võrgu liitumistingimuste uuendamine lisab ajakavale veel vähemalt kaks kuud otsa, mis jahutab ettevõtjate huvi ning pikendab tööde teostamisaega.

Tuleb lahendada olukord, kus ettevõtjatele ja väiketarbijatele suunatud lahendustega tegelevad võrguettevõtjad samas järjekorras suurte tootmisüksustega, mis paneb väikelahendused ebamõistlikult pikaks ajaks ootele. Meil on näiteid klientidest, kus katusele paigaldatud päikesepaneelidega toodetud elekter kasutatakse kohapeal ning elektrivõrku tagasi midagi ei suunata. Võrguliitumise protsess on aga sama nagu liidaksime otse võrku 0,5MW elektrijaama.

Probleem on ka selles, et suurtootjate võrku liitmised eeldavad enamasti jaotusvõrguettevõtetelt kooskõlastusi põhivõrguga ning iga sellisele kooskõlastamisele kuluvat aega tuleb kahjuks mõõta kuudes. Lahendusena näeme, et olemasolevate elektritarbijate juurde rajatavate väiketootjate liitumisi käsitletakse eraldiseisvalt suurtest tootmisüksustest. Oleme nõus ka enda klientide puhul kasutama nn paindlikku liitumisvõimsust, mis tähendab, et võrguettevõte saab meile kokkulepitud mahus ette dikteerida, millisel hetkel ja kui palju tohib läbi kliendi tagasi elektrivõrku elektrit anda. Meie rajatavad lahendused on tehnoloogiliselt sellisteks piiranguteks juba täna valmis.

Samal teemal ilmus kommentaar Margus Kaasiku sulest Äripäevas 11.11.2019: https://www.aripaev.ee/leht/2019/11/11/aripaev-11112019

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555