Menüü

Sooduskaardi taotlus

Ärikliendi sooduskaardi taotlus asub siin.

 • (tänav või kinnistu/talu, maja number ja/või korteri number, linn/alev/alevik/küla, vald, maakond)
 • *Sooduskaardile trükitav info (ees-ja perenimi) 
  *Trükitava info maksimaalne pikkus koos tühikutega on 27 tähemärki
 • Eesti Gaas töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ning vastavalt ettevõtte isikuandmete kasutamise põhimõtetele.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 • Püsisoodustus postihinnast 2 senti/kg km-ga.
 • Sooduskaart väljastatakse tasuta.

AS Eesti Gaas väljastab sooduskaardi tavapostiga nädala jooksul taotluses märgitud postiaadressile.
Kasutamiseks aktiveeri sooduskaart Eesti Gaasi e-teeninduses. Selleks:

– vali menüüst „Tanklakaart“
– vali „Aktiveeri uus sooduskaart“
– sisesta 16-kohaline sooduskaardi number
– vajuta „Aktiveeri kaart“ ja ongi valmis!

Sooduskaardi vormistamiseks palun täida taotlus kõrvalolevas vormis.

Sooduskaardi tingimused

AS Eesti Gaasi Sooduskaardi tingimused kehtivad alates 01.11.2019

 1. Eesti Gaasi Sooduskaart on AS-i Eesti Gaas (edaspidi Eesti Gaas) poolt väljastatud kliendikaart, mis võimaldab kasutada Eesti Gaasi poolt pakutavaid soodustusi, sh hinnasoodustust Eesti Gaas tanklates. Kehtivate soodustuste kohta saab teavet Eesti Gaasi veebilehelt www.gaas.ee.
 2. Sooduskaart väljastatakse eraisikule või ettevõttele (edaspidi Klient), kes on täitnud Sooduskaardi taotluse. Sooduskaart väljastatakse tasuta. Eesti Gaasil on õigus jätta Sooduskaart väljastamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata või täidetud puudulikult. Kontaktandmete muutumisel on Klient kohustatud 7 kalendripäeva jooksul uuendama oma kontaktandmed Eesti Gaasi e-teeninduses või teatama sellest Eesti Gaasile veebilehel toodud klienditoe kontaktandmetel.
 3. Ühele kliendile väljastatakse üldjuhul kuni 5 Sooduskaarti.
 4. Sooduskaart on personaalne ja kasutamiseks vaid Kliendi poolt. Klient on kohustatud hoidma Sooduskaarti hoolikalt, vältima Sooduskaardi kahjustamist või sattumist kolmandate isikute kasutusse.
 5. Sooduskaart kehtib kõigis Eesti Gaasi tanklates. Tanklate asukohad leiab Eesti Gaasi veebilehelt www.gaas.ee. Sooduskaart ei ole maksevahend.
 6. Klient peab soodustuse saamiseks registreerima Sooduskaardi tankla makseterminalis enne ostu sooritamist, kasutades viipefunktsiooni või sisestades Sooduskaardi makseterminali.
 7. Sooduskaardiga sooritatud tehingu kohta väljastab Eesti Gaasi tankla makseautomaat tehingu kohta kviitungi. Tagantjärele Sooduskaardiga antavaid soodustusi ei arvestata ja/või rahaliselt ei kompenseerita.
 8. Eesti Gaas töötleb Sooduskaardi väljastamise või tehingute töötlemise käigus saadud andmeid Teenuse kvaliteedi parandamiseks ja Kliendile sobivate teenuste osutamiseks.
 9. Eesti Gaas tagab Sooduskaardi väljastamise või tehingute töötlemise käigus saadud füüsilisest isikust Kliendi isikuandmete kaitsmise ja töötlemise vastavuses õigusaktidega ning Eesti Gaasi poolt rakendatavate isikuandmete kasutamise põhimõtetega, mis on kättesaadavad Eesti Gaasi veebilehel.
 10. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Gaas (registrikood 10178905, Liivalaia 9, 10118 Tallinn).
 11. Sooduskaart tuleb kliendil enne kasutama hakkamist Eesti Gaasi e-teeninduses aktiveerida. Sooduskaardi kadumisel peab klient Sooduskaardi Eesti Gaasi e-teeninduses blokeerima või teatama sellest Eesti Gaasile veebilehel toodud klienditoe kontaktandmetel.
 12. AS Eesti Gaas jätab endale õiguse Sooduskaardi tingimusi ühepoolselt muuta. Täiendustest või muudatustest antakse teada Eesti Gaasi veebilehel www.gaas.ee. Tingimuste muudatused või täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest eelnimetatud veebilehel või muul tingimustes nimetatud ajal. Tingimused on kehtivad veebilehel www.gaas.ee avaldatud redaktsioonis.
 13. Sooduskaart kehtib kaardi aktiveerimise hetkest 3 aastat. Eesti Gaasil on õigus Sooduskaardi kehtivust pikendada.
 14. Eesti Gaasil on igal ajal õigus lõpetada Sooduskaardi kehtivus.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555