Menüü

Kuidas sõlmida elektrilepingut?

Elektrilepingu saab sõlmida elektri võrgulepingu omanik.

Kõigepealt tuleb praeguse müüjaga leping lõpetada, teavitades sellest 30 päeva ette. Elektrileping hakkab tavaliselt kehtima kuu esimesest kuupäevast ning see tuleb sõlmida hiljemalt 21 päeva enne 1. kuupäeva, erandiks on uue võrgulepingu sõlminud, kes saavad elektrilepingu sõlmida samast päevast kui võrguleping.

Kõige lihtsam on elektrileping sõlmida meie e-teeninduse kaudu.

 

Kui on soov sõlmida elektrileping, kuid objekti võrguleping on kellegi teise nimel, on kolm varianti:

  • Variant 1: Paluda võrgulepingu omanikul ise elektrileping sõlmida.
  • Variant 2: Paluda võrgulepingu omanikul teha endale volitus ja sõlmida leping.
  • Variant: Vormistada võrguleping ringi enda nimele, pöördudes objekti võrguettevõtja poole.

 

Kui on soov sõlmida elektrileping, kuid objektil on võrguleping veel sõlmimata, siis tegutse nii:

Eesti Gaasi klienditugi
(E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555